Eng

نکستل

فازبندی پروژه

پروژه‌های بسیاری هستند که چند قسمتی بوده و یا از حجم بالایی برخوردارند و از این جهت می‌توانند روندهای فنی، حقوقی و مالی اجرای آن را دچار پاره‌ای از مشکلات کنند. همچنین به درازا کشیدن روند اجرای پروژه می‌تواند ورود صاحبانش به بازار را به میزان قابل توجهی با تعویق مواجه سازد و سبب بازماندگی از رقبا گردد. فازبندی پروژه یکی از راه حل‌های بسیار کارا برای فائق آمدن بر این قبیل دشواری هاست.

فازبندی چیست؟

طی عمل فازبندی، پروژه‌های بزرگ به قطعات ریزتری تبدیل می‌شوند که هر کدام شامل گام‌هایی هستند که به طور مستقل و در دوره‌های زمانی پی در پی پیموده می‌شوند. و با این راهکار است که موانع متعددی از جنس فنی، حقوقی و مالی از پیش روی صاحبان پروژه و نکستل برداشته می‌شود.

تلاش ما بر این است که هر فاز شامل نتایجی معنادار باشد چنانکه پیشرفت حقیقی پروژه برای صاحبانش محسوس و ملموس باشد. همچنین نتایج بسیاری از فازها قابل انتشار برای کاربران نهاییست و می‌تواند بدون نیاز به نتایج فازهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه تسویه حساب با صاحبان پروژه

چنانکه سخن رفت، از جمله محاسن فازبندی پروژه، تسهیل پرداخت مطالبات نکستل از طرف صاحبان پروژه است. بدین ترتیب صاحبان پروژه، هزینه‌های مربوطه را نه یکجا بلکه در چندین مرحله پرداخت می‌نمایند.

عادت بر این است که هر فاز قیمتی داشته باشد (به طوری که مجموع این قیمت‌ها برابر قیمت کل پروژه باشد) و نیمی از آن قیمت در ابتدای فاز و نیمی دیگر در انتهای آن وصول شود هر چند که با توافق طرفین این تقسیم‌بندی قابل تغییر است.

نکته‌ای درباره قرارداد

معمولا در متن قراردادهای انعقادی نسکتل با صاحبان پروژه عباراتی با این مضمون به چشم می‌خورد که «صاحب پروژه موظف است از تاریخ عقد قرارداد به مدت حداکثر 7 روز کاری، پیش‌پرداخت فاز 1 را به حساب پیمانکار واریز نماید ... صاحب پروژه در پایان هر فاز موظف است در زمان حداکثر 7 روز کاری بعد از تحویل هر فاز، نسب به پرداخت الباقی مبلغ فاز مربوطه و پیش‌پرداخت فاز بعدی (در صورت وجود) به پیمانکار اقدام نماید ...» و در غیر اینصورت با عواقبی که در قرارداد ذکر شده مواجه خواهند شد.

لازم به ذکر است که این معنا به جهت رعایت ملاحظات حقوقی عقد قرارداد ذکر شده و در وادی عمل، نکستل بسیار منعطف‌تر از آن است که از این عبارات به نظر می‌رسد و بر حسب تجربه نیز موارد التزام به این مواد بسیار نادر بوده.

سوالی دارید؟

اگر درباره محتوای این صفحه یا هر چیز دیگه‌ای سوالی دارید خوشحال می‌شیم جواب بدیم :)